Vertrouwelijkheidsclausule

Het doel van deze website is om een nationaal overzicht van de belangrijkste factoren van het Credit Management proces te delen met alle geregistreerde gebruikers.

Iedere bezoeker van de CMI stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze vertrouwelijkheidsclausule en van onze disclaimer.

De Credit Managers Index ( CMI ) is een initiatief van Triple A Solutions ( BE 0895 372 257 ).Triple A Solutions NV treedt op als de beheerder van deze website en is tevens ook aanspreekpunt voor informatie die op deze website te vinden is.

 

Persoons- en Organisatiegegevens:

Iedere deelnemer dient voor eigen rekening en onder eigen naam deel te nemen. Indien een deelnemer dit doet onder de naam van de organisatie waar zij / hij tewerkgesteld is, wordt deze geacht goedkeuring te hebben ontvangen om de gevraagde gegevens vrij te geven. Alle gegevens worden onderzocht op juistheid. Indien blijkt dat een deelnemer geen deel uitmaakt van de genoemde organisatie zal haar / zijn toegang tot deze site worden ontzegd.

Indien tijdens de deelname blijkt dat de opgegeven gegevens onsamenhangend zijn en bijgevolg niet kunnen bijdragen tot de berekening van het gemiddeld Belgisch resultaat, zal de deelnemer gecontacteerd worden met het oog op de verificatie van de ingevoerde gegevens. Als een deelnemer niet deelneemt aan het maandelijkse onderzoek ten behoeve van de Credit Managers Index zal de toegang tot de data worden ontzegd.

 

Triple A Solutions zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze enkel gebruiken voor analyse en publicatie van het gemiddeld totaalcijfer. Tevens garandeert Triple A Solutions NV dat alle ontvangen data anoniem blijven tenzij er een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek is van de gebruiker om deze gegevens te delen met een door de gebruiker aan te geven partij.