Onze doelstellingen

De Credit Managers Index ( CMI ) is een antwoord op de vraag naar een vergelijkende index die periodiek economisch relevante indicatoren met betrekking tot het kredietbeleid in bedrijven publiceert. Het biedt de kans aan Credit Managers om hun resultaten te vergelijken met het gemiddelde op Belgisch niveau.

De Credit Managers Index is ontstaan in de Verenigde Staten en wordt sinds 2003 gepubliceerd door het NACM, de Amerikaanse zusterorganisatie van het IvKM.

Deze index wordt samengesteld aan de hand van periodieke bevragingen bij Credit Managers. Deze bevraging bestaat uit een lijst van 10 indicatoren waarover leden hun algemeen aanvoelen delen. Deze lijst bestaat uit 3 gunstige en 7 ongunstige indicatoren waarop de leden antwoorden met ‘meer’, ‘minder’ of ‘gelijk’. Het resultaat van alle antwoorden die door de leden werden ingevuld geeft een vergelijkingsbasis evenals een voorspelling weer. Deze maakt het mogelijk de volledige kredietcyclus van het commerciële traject te analyseren. Verschillende financiële instanties maken al gebruik van deze Credit Managers Index die in de Verenigde Staten als een belangrijke economische indicator wordt aanzien.

Om een betrouwbaar cijfer te kunnen publiceren rekenen wij op uw bijdrage. Zonder uw deelname is een betrouwbare berekening van deze index onmogelijk. Daarom zal u iedere eerste dag van het kwartaal per mail gevraagd worden uw gegevens met betrekking tot de voorbije periode in te vullen. Herinneringsmails zullen erover waken dat u alle kansen krijgt uw bijdrage te leveren. Einde van de maand worden dan de resultaten bekendgemaakt. Ook hiervoor ontvangt u een mail. Zelfs na de publicatie kan u uw gegevens nog invullen. Deze worden dan niet meer opgenomen in het globale resultaat maar zo kan u steeds uw eigen gegevens vergelijken met het Belgische gemiddelde.

Deze website werd opgericht op initiatief van Triple A Solutions en Professor Ludo Theunissen van het IvKM.

  Triple A Solutions is een gespecialiseerd project- en consultancy bedrijf dat strategisch, operationeel en instrumenteel ondersteuning biedt binnen de niche van Credit Control & Management.

 Het Instituut voor Kredietmanagement ( IvKM ) is een neutrale vereniging van kredietmanagers met als doel de professionalisering en de emancipatie van kredietmanagement in ondernemingen.